Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning- en prospectusplicht voor deze activiteit. nadenk icon
+31343725165

Nederlands beste aanbod voor beleggen in vastgoed

Vastgoedbeleggingen zijn tastbaar, inflatiebestendig en bieden doorgaans een constante stroom aan huurinkomsten. Toch bewijzen crisistijden uit het verleden dat deze positieve cashflows, door oplopende betalingsproblemen en huurachterstanden, niet gegarandeerd zijn. Onze vastgoedobligatie biedt u die garantie echter wél. Door te investeren in onze vastgoedobligatie, belegt u in Europees vastgoed met een door de Ierse overheid afgegeven huurgarantie voor de komende 25 jaar en een zekere exit-strategie.

Memorandum aanvragen

 

Een initiatief van Rob Labadie & Bryan Houben

Vermogensbeheer Pro B.V. is een initiatief van Rob Labadie en Bryan Houben.

Beide heren hebben jarenlange ervaring in de financiële sector opgebouwd bij onder meer: Van Lanschot Bankiers & Rabo Nederland. Rob & Bryan bezitten ieder 50% van de aandelen in Vermogensbeheer Pro B.V.

Een initiatief van Bryan Houben & Rob Labadie
Uw eerste aanspreekpunt

Peter van der Horst is als Hoofd Relatiebeheer het aanspreekpunt voor relaties van Vermogensbeheer Pro

Peter begon zijn loopbaan in 1994 bij ABN Amro, waar hij als relatiebeheerder met vooral private banken in de Benelux en Zwitserland contact onderhield. Later, als Senior FX Sales Official Institutions, was Peter verantwoordelijk voor de contacten met Centrale Banken en Sovereign Wealth Funds.

Daarna breidde hij bij BNP Paribas, eerst in Parijs en daarna in Londen, voor de eerder genoemde officiële instellingen zijn productenverantwoordelijkheid uit met obligatieleningen en rentederivaten.

Maatschappelijk verantwoord beleggen in sociale woningbouw

Vermogensbeheer Pro B.V. heeft een beleggingsstrategie die streeft naar zowel financieel rendement als maatschappelijke betrokkenheid. Door in onze vastgoedobligatie te beleggen investeert u in sociale woningbouwprojecten op slechts 1100 kilometer afstand (Ierland) en helpt u mensen, die niet in staat zijn om zelfstandig een woning te kopen of te huren, aan huisvesting. Met ons beleggingsmodel dragen wij bij aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, namelijk de doelen 1,3,9,10 & 11.

 

Maatschappelijk verantwoord beleggen in sociale woningbouw

 

Vastgoed als onderpand, hypothecaire zekerheid en...

Door via onze vastgoedobligatie te investeren in sociaal vastgoed bent u verzekerd van een veilige belegging. Naast het vastgoed als onderpand krijgen obligatiehouders een 1e hypothecaire zekerheidsrecht op de gehele fondsportefeuille. 

 

 

...een zekere exit-strategie

Onze partner heeft met een in het VK gevestigd pensioenfonds contractueel een afname van vastgoed afgesproken ter waarde van € 150 miljoen. Deze partij koopt het vastgoed meteen na oplevering en betaalt bovenop de waarde van het vastgoed een aanzienlijke opslag voor de overname van 25 jaar aan gegarandeerde (huur)inkomsten. Hierdoor is de verkoop van ons vastgoed verzekerd. Dit creëert voor u als belegger rust en zekerheid.

 

De Stichting Obligaties Langbroek treedt voor u in Nederland op als bewaarder

Om een goede afscheiding van het vermogen te realiseren treedt op het Nederlandse niveau de Stichting Obligaties Langbroek op als bewaarder van de gelden van onze investeerders. De Bewaarder heeft ook een controlerende en toezichthoudende functie op de Vennootschap ten behoeve van de Obligatiehouders. Dat betreft onder andere toezicht op de geldstromen. De bankrelatie van de Stichting Obligaties Langbroek is Citibank te Amsterdam.

De bestuurders van de Stichting Obligaties Langbroek zijn de heer H.F. Blik en Erez Corporate Service B.V. Erez Corporate Service B.V. staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB).

Compliance partner

Charco & Dique is een gespecialiseerde consultant op het gebied van compliance & risk management. Op dat vlak voert C & D periodieke controles uit bij Vermogensbeheer Pro B.V. en komt waar nodig met verbetervoorstellen.

Compliance partner

 

Hoe gaat deze belegging in zijn werk?

Wij leggen het u graag uit